žádost o kulturní dům

Taktéž jsme  29.5.2019 požádali Město o bezplatnou výpůjčku a užívání velkého sálu Kulturního centra z důvodu pořádání Veřejného projednání záměru prodeje 100% akcií nemocnice na 11.6.2019 od 17.30h. Na tuto akci tímto listem zveme všechny členy Rady a Zastupitelstva města.

29.5.2019

                                                                                        Město Litoměřice

                                                                                      Rada města Litoměřice

                                                                                      Mírové náměstí 15/7

                                                                                      412 01 Litoměřice

 

     V Litoměřicích dne 28.5.2019

 

Věc: Žádost o bezplatnou výpůjčku a bezplatné užívání velkého sálu Kulturního a konferenčního centra Litoměřice včetně bezplatného poskytnutí potřebné techniky a technicko-organizačního zajištění akce z důvodu pořádání Veřejného projednání záměru prodeje 100% akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. dne 11.6.2019 od 17:30 hod.

 

Petiční výbor ustavený podle § 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, jenž dle § 16 odst. 2 pís. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podal dne 13.5.2019 orgánům města Litoměřice petici proti převodu nemocnice v Litoměřicích, podpořenou podpisy téměř 10.000 občanů, Přípravný výbor ustavený podle § 9 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, za účelem návrhu uspořádání místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje 100% akcií společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., který již sesbíral více než 5.000 podpisů občanů města a odborová organizace společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. Vás tímto žádají o bezplatnou výpůjčku a bezplatné užívání velkého sálu Kulturního a konferenčního centra Litoměřice včetně bezplatného poskytnutí potřebné techniky a technicko-organizačního zajištění akce dne 11.6.2019 od 16:00 do 20:00 hod. z důvodu pořádání Veřejného projednání záměru prodeje 100% akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. Současně na tuto veřejnou akci, jež bude zahájena v 17:30 hod., srdečně zveme všechny členy Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice.  

Město Litoměřice zveřejnilo pozvánku na Veřejné projednání záměru prodeje 100% akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. ve velkém sálu Kulturního a konferenčního centra Litoměřice dne 11.6.2019 od 17:30 hod. Následně však tuto akci zrušilo usnesením RM č. 321/12/2019. Jelikož považujeme urychlené projednání tohoto záměru s veřejností za velice důležité, rozhodli jsme se jej uspořádat ve stejném termínu a na stejném místě sami. Budeme velice rádi, pokud se akce zúčastní i členové rady města a zastupitelé, aby mohli občanům osobně sdělit důvody, které je vedly ke schválení záměru prodeje nemocnice.   

Pokud by byl velký sál Kulturního a konferenčního centra Litoměřice dne 11.6.2019 od 17:30 hod. již obsazen jinou akcí, žádáme o náhradní poskytnutí konferenčního sálu Hradu Litoměřice ve stejném čase a rozsahu. A pokud by byl v tomto termínu obsazen jinou akcí i konferenční sál Hradu Litoměřice, žádáme Vás o návrh volných termínů, v nichž by se mohla námi pořádaná akce v těchto zařízeních města Litoměřice uskutečnit.

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.

Za petiční výbor ve složení: Prim. MUDr. Jan Milota, Prim. MUDr. Zoran Nerandžič, MUDr. Zdenka Klementová, MUDr. Lucie Horáková, Ing. Miroslav Janošík, Alena Rožcová, Martin Bukvář

a za přípravný výbor ve složení: Alena Rožcová, MUDr. Petr Pachir, Mgr. Eva Holubová, Martin Bukvář, Ing. Miroslav Jánošík

 

 

Martin Bukvář

předseda místní odborové organizace

Nemocnice Litoměřice, a.s.

Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Email: odbory@nemocnice-lt.cz