Odmítnutí navrhované formy setkání Valné hormady, dozorčí rady, vedení nemocnice a zaměstnanců nemocnice 

Subject: Pozvánka na jednání s Valnou hromadou NL, a.s., dozorčí radou a vedením nemocnice

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 na základě podnětu odborové organizace a žádosti Valné hromady NL, a.s. si Vás i vaše spolupracovníky z oddělení dovoluji pozvat na jednání k aktuálnímu tématu nemocnice.

Společného jednání se zúčastní, kromě Valné Hromady, též členové Dozorčí Rady i vedení nemocnice.

Pro zajištění dostatečného časového prostoru pro diskusi, Valná hromada považuje za přínosné, aby se setkání uskutečnilo po organizačních celcích nemocnice, a to také s ohledem na omezenou kapacitu prostor jídelny. Termín ................, v prostorách jídelny zaměstnanců nemocnice v pavilonu H 3.NP, je vyhrazen Vám a vašim spolupracovníkům z oddělení.

 S pozdravem 

Ing. Radek Lončák, MBA
Nemocnice Litoměřice, a.s., předseda představenstva, výkonný ředitel

Reakce petičního výboru

k rukám

Valné hromady, Rady města, zastupitelů a představenstva a dozorčí rady Nemocnice Litoměřice, a.s.

Věc: Odmítnutí navrhované podoby setkání vedení nemocnice, Valné hromady, a dozorčí rady se zaměstnanci nemocnice v záležitosti prodeje 100 % akcií Nemocnice Litoměřice, a.s.

Odborová organizace a zaměstnanci nemocnice se ostře ohrazují proti formě, jak by mělo být uskutečněno setkání vedení nemocnice, Valné hromady a dozorčí rady se zaměstnanci nemocnice v záležitosti prodeje 100 % akcií Nemocnice Litoměřice, a.s. Tuto formu setkání odmítáme.

Nesouhlasíme s tím, aby se tato setkání uskutečnila po částech, navíc v předem určených a neměnných časech pro jednotlivá pracoviště. Tato forma realizace negarantuje podání stejné informace všem zaměstnancům. Trváme na uskutečnění jednoho společného setkání se všemi zaměstnanci nemocnice, tak jak bylo v minulosti obvyklé, kde zazní jednotné informace pro všechny a proběhne společná a ucelená diskuse.

Prosíme, navrhněte termín pro jedno společné setkání pro zaměstnance nemocnice.

Zároveň žádáme veřejnou diskusi s občany.

Za místní odborovou organizaci    Martin Bukvář   předseda místní odborové organizace  Nemocnice Litoměřice, a.s.

V Litoměřicích, dne 3. června 2019