jaká JE BUDOUCNOST NEMOCNICE?

Příspěvek petičního výboru do Radničního zpravodaje

   V tisku se dočítáme, že Litoměřice upustily od záměru prodat nemocnici soukromému subjektu, a jednají o jejím převedení pod Krajskou zdravotní. O to víc ale nerozumíme tomu, proč nebylo vedení města ochotné přijmout na posledním zasedání zastupitelstva dne 12.9.2019 žádné závazné usnesení písemně potvrzující tento záměr tak, aby byl skutečně závazný. Nechápeme, proč nemohlo být naše referendum přijato v předkládaném znění, když naše cíle jsou nyní naprosto shodné.  Stejně tak námi navrhovaná otázka referenda byla právníky formulována tak, aby při odpovědi ANO postihovala většinu právních možností, jak nemocnici skutečně ponechat nadále ve veřejnoprávním sektoru. Obáváme se, že otázka navrhovaná vedením města je sice na první pohled hezčí a srozumitelnější, bohužel ale dle některých  právních výkladů ponechává i při stejné odpovědi ANO stále prostor pro vstup soukromého vlastníka.

   Ačkoliv naší prioritou skutečně bylo, a je i nadále, ponechat nemocnici pod správou města, chápeme, že trend státu a současná situace malých nemocnic vyúsťuje logicky v jejich začleňování pod zdravotní systém kraje. A tento kompromis vítáme. V každém případě si upřímně přejeme personální i finanční stabilizaci nemocnice a její pevné místo ve zdravotním systému kraje i po budoucí desetiletí. Jak řekl i pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch během své návštěvy Litoměřic: „Byl bych rád, aby se situace uklidnila a zůstali jste (zaměstnanci) v nemocnici, protože když nezůstanete, půjde „zu grund“. Bez personálu se medicína dělat nedá.“

   Vedení města proklamuje tedy stejný cíl, evidentně se ale lišíme v prostředcích a formách, které vidíme jako nejvhodnější. Současná snaha o začlenění do Krajské zdravotní formou fúze je pro tuto organizaci totiž bohužel objektivně nepřijatelná.

   Vzhledem k omezenému přístupu do periodik vlastněných jednotlivými finančními skupinami děkujeme za možnost vyjádřit se alespoň krátce v Radničním zpravodaji.  Tak jako vyjádření a úvahy města jsou dostupné na oficiálním webu města, tak všechny dokumenty, články, úvahy a právní výklady petičního výboru jsou dostupné na www.sosnemocniceltm.cz, kde najdete i tento příspěvek v plném znění uveřejněný v den  odeslání tohoto dokumentu na adresu redakce Radničního zpravodaje.

   Budoucnost nemocnice nyní záleží i na vás. Proto přijďte prosím i k referendu pořádanému vedením města 8.11.2019  a  vyjádřete svůj názor. Děkujeme.