Zástupci petičního výboru se účastnili jednání krajských zastupitelů.

Krajští zastupitelé schválili „Memorandum o společném záměru“

Dne 9.12.2019 krajští zastupitelé schválili memorandum, které se týká možného, budoucího začlenění litoměřické nemocnice do společenství pěti nemocnic sdružených v Krajské zdravotní, a.s., vlastněné Ústeckým krajem. Přijetím memoranda dávají vedení města Litoměřice a Ústecký kraj oficiálně najevo, že mají společný zájem zajistit provoz litoměřické nemocnice. O podmínkách převodu se povedou následná jednání. Memorandum není závazným dokumentem, který by již stanovoval konkrétní podmínky převodu.

Petiční výbor na jednání krajských zastupitelů vystoupil se svým stanoviskem, kdy postoj petičního výboru a odborové organizace je od začátku celé kauzy jasný a je stále stejný – chtěli jsme optimálně ponechat nemocnici ve vlastnictví města, s výměnou vedení nemocnice, které ztratilo důvěru zaměstnanců i občanů. Vzhledem k tomu, že vedení našeho města trvale odmítá odpovědnost za další provozování nemocnice a my tento postoj nedokážeme změnit, chceme takto veřejně vyslovit podporu jednání o další spolupráci s Ústeckým krajem potažmo Krajskou zdravotní a.s.

Za současného stavu, kdy nikdo kromě určené malé pracovní skupiny nemá přístup k jednáním, a kdy opět chybí vůle k otevření jakékoliv diskuze, požádali jsme radní města Litoměřice, a na včerejším jednání i náměstka hejtmana pro zdravotnictví pana Rybáka, o nominaci jednoho námi vybraného zástupce do skupiny přítomné na všech jednáních města, Krajské zdravotní a Ústeckého kraje. Náměstek uvedl, že při všech politických rozhodnutích by politici měli vést diskusi s občany a zaměstnanci by měli mít přístup k informacím. Účast našeho zástupce při jednáních potvrdil.

Vystoupení petičního výboru bylo důležitým vzkazem pro vedení města i kraje, že budeme jednání o budoucnosti naší nemocnice i nadále bedlivě sledovat a budeme se jejich aktivně účastnit. Nadále se budeme snažit politikům připomínat, že na požadavky občanů města nesmí nikdo zapomínat.

Jsme si vědomi, že bez důsledné veřejné kontroly a pokračujícího viditelného tlaku veřejnosti není zaručeno zachování naší nemocnice ve veřejném vlastnictví ani její další rozvoj. Nenechme se tedy ukolébat skvělým výsledkem referenda a pokračujme dokud nebudou dojednány nejlepší možné podmínky převodu nemocnice na kraj či nepadne rozhodnutí ponechat nemocnici ve vlastnictví města s výměnou politiků v jejím vedení za odborníky.

Petiční a přípravný výbor Nemocnice Litoměřice, a.s.