hospodářské výsledky nemocnice v letech
2006-2018

rok                                                               Hospodářský výsledek                                       Investice

                                                                        / v milionech Kč /                                        / v milionech Kč /



r. 2 006                                                                  3,4                                                                  11,8

r. 2 007                                                                  2,3                                                                  20

r. 2 008                                                                  4,5                                                                  21

r. 2 009                                                                  5,3                                                                  22,5

r. 2 010                                                                  2,8                                                                  52,4

r. 2 011                                                                  1,0                                                                  23,9

r. 2 012                                                                  0,4                                                                  17,4

r. 2 013                                                                  0,6                                                                  16,5

r. 2 014                                                                  8,5                                                                  48,0

r. 2 015                                                                  3,7                                                                  40,4

r. 2 016                                                                  0,5                                                                    8,5

r. 2 017                                                                 11,5                                                                  37,0

r. 2 018                                                                  5,9                                                                  21,7



Celkem                                                                49,4 / v mil. Kč /                                             341,1 /v mil.Kč/


V letech 2019 a 2020 bude investováno do nemocničního vybavení (zdravotnické prostředky, IT technologie apod.) cca 150 až 200 mil. Kč z dotačních a vlastních prostředků nemocnice.

Zařízení nemocnice bude prakticky obměněné a při běžné údržbě bude bezproblémově sloužit minimálně dalších 10 až 15 let svému účelu při velmi dobrých užitných a technických parametrech.


Hospodářský výsledek:

r. 2 017                                                                 11,0 mil. Kč                   příspěvek na platy od města 10 mil. Kč

Hospodářský výsledek 2017  =  11  -  10  =  +1 mil. Kč       


a další nákladové zatížení nemocnice při přechodu z příspěvkové organizace na akciovou společnost je cca 2 až 3 mil.


r. 2 018                                                                  5,9                                příspěvek na platy od města 15 mil. Kč


Hospodářský výsledek 2018  =  5,9  +  10  -  15  =  + 0,9  mil.Kč

náklady cíleně zvýšeny vyplacením celoplošných odměn pracovníkům nemocnice a dále příspěvku na dovolenou v hodnotě cca 10 až 11 mil. Kč.

Celkový hospodářský výsledek by se po odečtení dotace na platy pohyboval v kladných číslech i v roce 2018. Obdobná situace je i v roce 2019.


Zpracoval: Ing. Miroslav Jánošík