Jak dál s návrhem na místní referendum proti prodeji nemocnice v litoměřicích

7.6.2019

Téměř 6000 občanů města se již podepsalo pod návrh referenda proti prodeji naší nemocnice a další podpisy stále přibývají. Tento počet již bohatě překročil 10% hranici potřebnou pro vyhlášení místního referenda. Radnice nás proto vyzvala k podání návrhu, aby mohlo být referendum vyhlášeno na začátek září. A původně zrušenou veřejnou diskusi k záměru prodeje nemocnice již naplánovali na první školní den, pondělí 2. září 2019. Jde o vstřícný krok radnice vůči veřejnosti a máme se tedy radovat? A nebo jde o snahu radních vyhlásit referendum v nevhodném termínu těsně po dovolených, aby k němu nepřišel potřebný minimální počet oprávněných osob a docílili tak jaho neplatnosti? Poté by jim již nic nebránilo k dokončení jejich původního plánu.

Aby bylo místní referendum platné, musí k němu přijít minimálně 35% oprávněných osob (voličů starších 18 let), kterých mají Litoměřice téměř 20 tisíc. K volebním urnám nás tedy musí přijít minimálně 7000, abychom dosáhli závaznosti výsledku referenda, který by zastupitelé museli respektovat. I přes skvělou podporu veřejnosti, za kterou Vám srdečně děkujeme, jsme tohoto počtu na podpisových arších zatím ještě nedosáhli ani po několika týdnech. Jaká je tedy šance, že by začátkem září přišel k referendu, v jeden jediný den, dostatečný počet lidí? Radní velice dobře znají statistiky, a tak tlačí na pilu, aby mohli své dílo co nejdříve dokončit.

V České Republice se od roku 2006 konalo 288 místních referend, ale pouze 55 z nich bylo ve větších obcích s více než 4000 oprávněnými osobami. Zatímco na vesnici se všichni dohodnou v hospodě a minimální účast nebývá problémem, ve městech je dosažení platnosti referenda mnohem složitější. V obcích s více než 4000 voliči nebylo z 21 referend pořádaných mimo termín voleb platné ani jedno jediné. Zbývajících 34 referend, které se konaly souběžně s volbami, jich bylo 16 platných a 18 neplatných, tzn. při volbách je šance přibližně 50:50. Aby tedy mělo referendum alespoň nějakou šanci na úspěch, musí se konat souběžně s volbami, které přitáhnou občany do volebních místností.

To nás vedlo k rozhodnutí nepodpořit radnicí plánované vyhlášení místního referenda proti prodeji litoměřické nemocnice na začátek září a budeme prosazovat jeho konání až při nejbližších příštích volbách. Od vyhlášení referenda do oznámení jeho výsledků nebude smět radnice v této záležitosti rozhodovat, což omezuje riziko rychlého rozhodnutí o nás bez nás.Jsme si vědomi příkladu ukradených referend, při nichž zastupitelé některých měst vyhlásili svoje vlastní referendum v nevhodném termínu či se svojí vlastní tendenční otázkou. Věříme však, že naši zastupitelé se k takovýmto podpásovkám neuchýlí. I přesto však máme pro jistotu připravený plán, jak se takovému postupu bránit.

Počet podpisů pod návrhem na místní referendum proti prodeji nemocnice již několikanásobně převýšil počet hlasů, které získali jednotliví zastupitelé při posledních komunálních volbách. Občané se jednoznačně postavili proti prodeji nemocnice také ve všech třech anketách TOP priorit města Litoměřice, které radnice nedávno uspořádala. Na zasedání zastupitelstva dne 13.června 2019 proto budeme prosazovat, aby zastupitelé sami okamžitě zastavili zahájený proces prodeje nemocnice a schválili trvalý závazek zachovat nemocnici výhradně ve veřejnoprávním vlastictví. Město by tím ušetřilo náklady na uspořádání referenda a tyto peníze by mohlo použít na něco užitečnějšího, například vybudování dětského hřiště. To ostatně navrhoval místostarosta Wünsch u jiného návrhu referenda již v roce 2014. Věříme tedy, že on i všichni jeho kolegové tento náš návrh jednoznačně podpoří. A nebudou se snažit zmást veřejnost jinými návrhy, například na sloučení městské nemocnice v Litoměřicích se soukromou nemocnicí v Roudnici nad Labem, čímž by k nám propašovali Pentu zadními vrátky.


Za přípravný výbor dne 7.6.2019                                                                                                                                        zmocněnkyně Alena Rožcová