Letáky o chystané návštěvě ministra zdravotnictví

2.9.2019 - Žádost o zábor prostoru před nemocnicí z důvodu konání veřejné diskuse 

Letáky k distribuci - webové stránky

2.7.2019 - Žádost o bezplatnou zápůjčku sálu kulturního a konferenčního centra

11.6.2019 Odpověď na interpelaci PhDr. Lenky Simerské - pouze pro připomenutí

26.6.2019 Návrh na odvolání předsedy představenstva nemocnice 

K rukám členů Rady města a Dozorčí rady nemocnice byl odeslán návrh na řešení situace v Nemocnici Litoměřice, a.s. a návrh na odvolání předsedy představenstva. 

K nahlédnutí zde

  Text petice k vytištění                                                        Soubor ke stažení

Čitelně vyplněný arch pošlete poštou na adresu: Nemocnice Litoměřice, a.s. Prim.MUDr. Zoran Nerandžič, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice