co aktuálně petiční výbor podniká?

Na tomto místě se vy dozvíte, co se právě děje, na čem pracujeme, co jsme se my dověděli. Naše konkrétní kroky, schůzky, dopisy, podání,...

10.1.2020 - zástupce odborů byl Ústeckým krajem přizván k jednání

 Na Krajském úřadě začnou jednání o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích, členem pracovní skupiny je i zástupce petičního výboru.

Petiční výbor si vás dovoluje informovat o  rozhodnutí Rady Ústeckého kraje, která po projednání dne 8.1.20120 ustavila  Pracovní skupinu - Realizace memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích.

Do pracovní skupiny byl zvolen i námi navržený zástupce odborové organizace Nemocnice Litoměřice, a.s. a zároveň členka petičního výboru MUDr. Zdenka Klementová.

Dalšími členy pracovní skupiny za Město Litoměřice a litoměřickou nemocnici jsou Mgr. Karel Krejza, 1.místostarosta, JUDr. Marianna Svobodová, Město Litoměřice, advokát, Ing. Radek Lončák, MBA, Nemocnice Litoměřice,a.s., předseda představenstva, výkonný ředitel.

Petiční výbor zvolení zástupce z řad odborů považuje za velký úspěch a děkuje náměstku hejtmana pro zdravotnictví panu RSDr. Stanislavu Rybákovi za vstřícný přístup při všech jednáních ohledně  naší nemocnice.

 První jednání pracovní skupiny  se uskuteční na krajském úřadě ve čtvrtek 16. ledna 2019 .

Petiční výbor a odborová organizace Nemocnice Litoměřice,a.s. respektuje rozhodnutí vedení města Litoměřice a vítá, že  Ústecký kraj je připraven převzít odpovědnost za rozvoj a udržitelnost zdravotních služeb v Litoměřicích , pokud se litoměřická nemocnice stane integrální součástí páteřní osy zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji.

Jednání o budoucnosti naší nemocnice budeme sledovat a aktivně se jich účastnit tak, aby nemohlo dojít k obejití výsledku místního referenda.

Za Petiční a přípravný výbor Nemocnice Litoměřice,a.s. Alena Rožcová

9.12.2019 - zástupci petičního výboru se účastnili jednání krajských zastupitelů

Krajští zastupitelé schválili Memorandum o společném záměru.

5.12.2019 - Stanovisko petičního a přípravného výboru k vývoji jednání o budoucnosti
Nemocnice Litoměřice a.s. po referendu

Náš postoj byl od začátku celé kauzy jasný a je stále stejný – chtěli jsme optimálně  ponechat nemocnici ve vlastnictví města,  s výměnou vedení nemocnice, které ztratilo důvěru zaměstnanců i občanů. Vzhledem k tomu, že ústřední představitelé našeho města trvale odmítají  odpovědnost za další provozování nemocnice a my tento postoj nedokážeme změnit, chceme  takto veřejně vyslovit podporu jednání o další spolupráci s Ústeckým krajem potažmo Krajskou zdravotní a.s.

22.11.2019 - Otevřený dopis (nejen) zastupitelům

aneb tok nočních myšlenek aneb Nejlepšími řešeními zpravidla bývají ta jednoduchá

 

20.11.2019 - Výzva k připojení se ke kasační stížnosti

20.11.2019 - Vysvětlení k referendu a soudu

Vzhledem k tomu, že se objevují informace o tom, že přípravný výbor vše komplikuje tím, že nestáhl svůj návrh na vyhlášení místního referenda u Krajského soudu v Ústí n/L, chceme všem objasnit, jak se celá situace má.


Místní referendum, které se konalo, nebylo referendum naše, ale radnice. Přesto jsme ho maximálně podpořili, nejenom naší dobrovolnickou prací, ale také finančně. U soudu jsme se domáhali vyhlášení našeho referenda v našem termínu, neboť doposud žádné konané mimo termín voleb ve městě nad 4.000 obyvatel nebylo platné z důvodu malé účasti. Jsme velmi rádi, že Litoměřice se staly první výjimkou v naší republice. Naše soudní obrana byla nutná pojistka, pokud by toto referendum kvůli účasti nevyšlo. Konalo se v pátek 8.11. a soud rozhodl v neveřejném zasedání (termín dopředu nikdo neznal) v pondělí 11.11.


Zde znovu uvádíme důvody, proč jsme náš návrh nevzali zpět.


Za prvé: Pátečním vyhlášením místního referenda ještě není nic uzavřeno, neboť lze napadnout neplatnost hlasování či rozhodnutí. V minulosti už podobné případy týkající se platnosti voleb (a do stejného šuplíku patří i místní referendum) soudy rozhodovaly a v některých případech daly navrhovatelům za pravdu a volby musely proběhnout znovu (např. v r. 2018 komunální volby ve Strakonicích). Zpětvzetí návrhu je nevratné a pokud by referendum bylo znevěrohodněno, nemuselo by platit to současné a zároveň by nemohlo být vyhlášeno ani to v roce 2020. Do takového rizika přípravný výbor jít nemohl.


Za druhé: Přípravný výbor je kolektivní orgán a k tak závažnému rozhodnutí bylo třeba názoru všech jeho členů. Pouhý víkend bez relevantního právního názoru byl časově naprosto nedostatečný.


Za třetí: Z radnice nikdo přípravný výbor nekontaktoval s tím, aby se dohodl, že dá takové právní záruky, aby referendum  bylo akceptováno i v případě jeho soudního napadení a případného zrušení a zpětvzetím návrhu přípravný výbor nic neriskoval.


Za čtvrté: Postup přípravného výboru byl v pondělí dopoledne dne  11.11.2019 (kdy soud rozhodoval) konzultován s právním zástupcem JUDr. Milošem Tuháčkem z Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, který postup nechat rozhodnout nezávislý soud doporučil. Za jeho právní zastupování ještě jednou děkujeme.


Pevně doufáme, že toto osvětlení vyvrátí fámy, které se našim městem šíří. Pro jistotu ještě jednou. Referendum ze dne 8.11.2019 je platné a nemocnici soukromník díky vám nedostane!

18.11.2019 - Soudní výsledek a druhý pohled aneb každá mince má dvě strany

Petiční výbor má bohužel minimální mediální prostor, a proto je velmi obtížné reagovat na nevyvážené zprávy a informovat občany. Z tohoto důvodu tato mince v kauze nemocnice ve většině případů nabízí pouze jednu svoji tvář.


Opakovaně je petiční výbor napadán za to, že podal návrh k soudu a žalobu nestáhl. Ale proč?

              Protože koaliční zastupitelé nevyhlásili referendum, na které lidé z petičního výboru s obrovským  nasazením dobrovolníků - nejčastěji z řad sestřiček nemocnice - sesbírali podpisy?

           Protože koaliční zastupitelé nevyhlásili referendum, které bylo požadováno, v termínu, při kterém by se ušetřili městské peníze a byla by (jednoznačně dle statistik) zvýšena pravděpodobnost dostatečné účasti?

           Protože koaliční zastupitelé nevyhlásili referendum s otázkou, která byla (jak potvrdil soud) formálně správně a o které se mohlo referendum konat?

           Nebo proto, že namísto tohoto občany požadovaného referenda si koaliční zastupitelé odhlasovali referendum s pozměněnou otázkou ve zcela jiný termín, který byl daleko nákladnější? 

            Nebo snad dokonce proto, že koaliční zastupitelé měli zákonnou možnost odhlasovat společně s opozicí závazný dokument směřující nemocnici k veřejnoprávnímu subjektu zcela bez referenda a nevyužili ho?

           Toto ale opravdu není chyba petičního výboru, ale koaličních zastupitelů!  

          Jsme rádi, že soud dal petičnímu výboru za pravdu. Zcela zásadní je pro nás ale fakt, že pokud by se do doby právního uzavření výsledku referenda cokoliv stalo (námitka na průběh či platnost), tak veškeré naše a vaše úsilí, se sběrem podpisů, žádostí o vyhlášení referenda i podáním žaloby na obranu zákonných nároků občanů města, by přišlo zcela vniveč a ocitli bychom se na samém začátku!!!!!!!!!! A to je moc velký risk, nemyslíte?

Proto jsme žalobu nestáhli a ztrátu toho všeho neriskovali kvůli nám všem.....

15.11.2019 - Litoměřické referendum je důkazem existence občanské společnosti

V pátek 8. listopadu 2019 proběhlo v Litoměřicích referendum, ve kterém se 96 % z více než 52 % oprávněných voličů, kteří se k němu dostavili, vyslovilo proti převodu nemocnice do soukromoprávního sektoru. Toto referendum je platné a závazné.

Petiční výbor, který je prvotním nositelem myšlenky o jeho konání, chtěl toto referendum jinak, tedy s jinou otázkou a v jiném termínu, což zastupitelstvo města hlasy koaličních zastupitelů na svém zářijovém zasedání odmítlo a vyhlásilo si referendum „své“. I přesto jsme referendum vyhlášené městem Litoměřice podpořili a veškerou svou energii věnovali tomu, aby bylo úspěšné. A ono úspěšné bylo a nic na tom nemění ani fakt, že pár dní po konání referenda dal přípravnému výboru a jeho původnímu podání za pravdu krajský soud, který de facto potvrdil, že radnice nepostupovala ve věci vyhlášení referenda zcela v souladu se zákonem.

Petiční výbor tento výsledek litoměřického referenda o nemocnici považuje za obrovský úspěch a právem je hrdý na to, že Litoměřice jsou vůbec prvním městem v republice, kde se k referendu konanému mimo termín voleb dostavila takto velká část oprávněných voličů. Jsme hrdí na to, že občané v takto velké míře ukázali, že když jim o něco jde, neváhají se zvednout a jít vyslovit svůj názor. Těší nás, že lidé mají zájem o to, co se v jejich městě děje a že myslí na budoucí generace. Celá kauza kolem naší nemocnice je totiž podle nás důkazem, že občanská společnost, o které se mnozí v poslední době vyjadřují skepticky, existuje! A my k tomu říkáme jediné: DĚKUJEME. Děkujeme všem, kteří přišli, a to nejen k referendu, ale také na náš prvomájový pochod za zachování nemocnice. Děkujeme všem, kteří nás chodí svojí přítomností podporovat na jednání zastupitelstva města, kam chodíme za naši nemocnici bojovat. Děkujeme všem, kteří přišli na setkání s ministrem zdravotnictví před nemocnici a také všem, kteří se svým podpisem připojili k petici pro záchranu nemocnice a podpořili návrh pro vypsání místního referenda. Náš obrovský a speciální dík patří také všem dobrovolným dárcům, kteří přispěli na náš transparentní účet. Bez těchto prostředků bychom nemohli vést masivní informační kampaň před referendem ani konzultovat své kroky s právníky. Úspěch referenda by rovněž nebyl takový bez pomoci spousty dobrovolníků, kteří ve svém volném čase distribuovali informační materiály do všech domácností ve městě. V tom, co jsme kolem naší nemocnice od jara dokázali, je obrovská spousta práce a energie, díky které jsme došli až do chvíle, kdy Litoměřice „zlomily kletbu“ neúspěšných občanských referend. My, členové petičního výboru, si této podpory vážíme a dobře víme, že díky ní jsme na této, ne vždy úplně jednoduché, cestě nikdy nebyli sami!

12.11.2019 - tisková zpráva přípravného výboru

Včera 11.11.2019 v odpoledních hodinách Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o návrhu na vyhlášení místního referenda podaném Přípravným výborem pro konání místního referenda v Litoměřicích.

Soud dal ve svém rozhodnutí za pravdu přípravnému výboru, tj. že má být použita otázka navrhovaná přípravným výborem a referendum se má konat nejpozději současně s volbami do zastupitelstev kraje v roce 2020. Soud se tímto svým rozhodnutím, tj. že vyhověl návrhu přípravného výboru, de facto vymezil vůči obstrukcím města.

Návrh přípravného výboru litoměřičtí koaliční zastupitelé nevyhlásili, místo toho si prosadili referendum své, s jinou formulací a termínem konání. „Nezbývalo nám nic jiného, než se této nespravedlnosti bránit soudní cestou," uvádí členka přípravného výboru Alena Rožcová. Dále doplňuje: „Jsme rádi, že celou věc rozhodl soud, který je naprosto nestranný a objektivní. Ten nám dal za pravdu. Vedení radnice nepostupovalo v souladu se zákonem. Přesto jsme jako přípravný výbor jejich referendum maximálně podpořili. Díky naší snaze se podařila neuvěřitelná věc a přišlo přes 50 % voličů". K věci se vyjádřil i JUDr. Miloš Tuháček, právní zástupce přípravného výboru: „Jsem rád, že soud dal navrhovatelům za pravdu ve věci termínu konání referenda. Města a obce by napříště měla respektovat návrh přípravných výborů, kdy referendum konat.“

Přípravný výbor teď celou věc ještě vyhodnotí. Pátečního referenda, které proběhlo 8. listopadu 2019, se rozhodnutí soudu netýká. To je nadále platné a jednání s KZ nejsou rozhodnutím soudu blokována a mohou dále probíhat. I pokud by přes veškerý další vývoj událostí došlo k uskutečnění dalšího referenda v původně navrženém termínu s krajskými volbami, jeho výsledek současné referendum neovlivní, pouze budou dvě na sobě nezávislá referenda. Tato skutečnost pouze posiluje jistotu, že nemocnice nebude prodána soukromníkovi.

Za Přípravný výbor pro konání místního referenda v Litoměřicích

Alena Rožcová

10.11.2019 - Úchvatný výsledek referenda...........a jak ho vnímáme?

Úchvatný výsledek referenda v Litoměřicích je jasným vzkazem zvláště v době oslav výročí listopadu 1989. Samozřejmě budoucnost nemocnice stále není křišťálová, neboť město ji nechce, žádný nový nabyvatel zatím smlouvu v kapse nemá, a tedy uvidíme, co bude během dalších měsíců a let, ať už bude nakonec vlastník jakýkoliv. Stát se opravdu může cokoliv teď, i za pár let.

Ale taky může přijít válka, havárie Temelína nebo se může Země srazit s asteroidem. Důležité je věci promýšlet, snažit se předvídat a včas reagovat. Ale hlavně  to nevzdat a neutápět se ve zmaru. Nejlépe se ovládají neukotvení vystrašení lidé s finančními závazky. Jako běžný občan sice nemám stejné možnosti jako bohatý finančník nebo ministr nebo starosta, ale mám pořád dost možností svět kolem sebe ovlivňovat. Těm,  kteří si každé době i situaci umí najít cestu vzhůru za jakoukoliv cenu, to nesmíme usnadňovat  nicneděláním se slovy : „To už je stejně rozhodnuté, nemá cenu nic proti tomu dělat“. A právě proto jsme nadšeni a ještě jednou děkujeme neskutečným více než 10 000 litoměřičákům, kteří se včera zvedli a do volebních místností došli.

At´už je v mediích řečeno cokoli, zásluha radnice to není ani náhodou, navíc nyní radní propásli další možnost postavit se čelem k tomu, co jim řekla skoro polovina města. Místo toho z referenda udělali svůj úspěch, nadále lžou a styl své hry bohužel nemění. Ale co z toho udělají média bylo bohužel dopředu jasné, je to stejné, jako celé předchozí měsíce. Nicméně je jedno,  co si o nás myslí jinde, podstatné je, co vědí místní.  Nesmíme zapomínat a navíc musíme pokračovat možná ještě intenzivněji využívat všech možností občanů  ke kontrole svých radních.

 Radnici i vedení KZ jsme požádali o možnost být přítomni u jednání. Odpověď jsme zatím nedostali, vyhověno nám nejspíše nebude, ale snad alespoň zastupitelé mají teď možnost se silněji přihlásit o svá práva na informace, přestanou být obcházeni a dostanou včas k vyjádření návrhy smluv a dalších potřebných dokumentů a začnou skutečně dostávat nezkreslené a plné informace a data o fungování nejen nemocnice, ale i dalších subjektů patřících pod město.

Také opět požádáme o rezignaci vedení nemocnice, jehož práce je dlouhodobě důvodem odchodu personálu a stagnace fungování nemocnice. Odpověď je opět předvídatelná. 

Nicméně podle všeho, co čteme ve vašich příspěvcích, přece jen je ve městě jasnější kdo je kdo, a to je velmi pozitivní……

8.11.2019 - Tisková zpráva petičního výboru

Tiskové prohlášení petičního výboru po referendu 8.11.2019

Občané Litoměřic dali jasně najevo, že s privatizací nemocnice nesouhlasí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes od 10,00 do 20,00 hodin probíhalo první referendum v Litoměřicích, a to o budoucnosti nemocnice.  K hlasování se dostavilo celkem 10.108 voličů z nichž 96 % zaškrtlo odpověď ANO, čímž jsme jako jediné větší město dosáhli historicky prvního platného a závazného referenda pořádaného mimo termín  voleb, navzdory všem statistikám. Nyní se radní města musí podvolit vůli občanů a zachovat nemocnici v majetku obce, kraje nebo státu.

Zastupitelé sice nejprve odmítli vyhlásit referendum podle návrhu přípravného výboru, který podpořilo podpisem více než 5 tisíc občanů města, ale pod tlakem veřejnosti nakonec vyhlásili alespoň své vlastní referendum s podobnou otázkou, i když v jiném, zcela nevhodném termínu. Statistiky totiž jasně ukazují, že pokud se ve městech velikosti Litoměřic konalo referendum mimo termín voleb, ještě nikdy k němu nepřišel dostatečný počet lidí, aby byl jeho výsledek platný a pro zastupitele závazný.

"Jsem opravdu ráda, že více než 53% litoměřičanů využilo demokratického nástroje, spojilo se a přišlo vyjádřit své stanovisko radním našeho města. A tím ukončili veškeré pokusy o jakýkoliv převod nemocnice do soukromých rukou. Všem, kteří se zúčastnili a vyslovili se pro zachování nemocnice ve veřejném vlastnictví moc děkuji" neskrývala své nadšení Alena Rožcová, která jako zmocněnkyně přípravného výboru  a členka petičního výboru od března 2019 bojuje za zachování nemocnice především ve vlastnictví města.

"S termínem referenda, které vyhlásilo město jsme od začátku nesouhlasili. Účast jsme přesto velmi usilovně propagovali kampaní, se kterou nám pomohli právě lidé z Litoměřic a okolí a zvláště pak zaměstnanci nemocnice. Jak šířením mezi své známé, tak svými finančními dary  nebo pomocí například s distribucí letáků. Velmi za vše děkujeme! Velkou podporou nám byli také lidé z Nadace Via, která nám poskytla jak finanční tak odbornou pomoc." dodala lékařka Lucie Horáková. 

Vedení města a nemocnice již několikrát změnilo své plány. V loňském roce vyhlášené koncesní řízení na pronájem nemocnice zastavil ÚOHS. Po negativní reakci veřejnosti na březnové schválení záměru prodeje 100% akcií nemocnice přišlo v červnu s návrhem převést soukromému partnerovi alespoň podíl 49%. V červenci pak začali připravovat převod budov nemocnice z vlastnictví města do prodávané akciové společnosti Nemocnice Litoměřice. A po podání návrhu přípravného výboru na vyhlášení referenda deklarovali v srpnu záměr převést nemocnici na Ústecký kraj a jím vlastněnou Krajskou zdravotní. Ani po několika měsících však jednání s krajem příliš nepokročila a ani slibované nezávazné memorandum stále ještě není podepsáno. Zda bude tento záměr skutečně realizován, anebo si město nemocnici nakonec ponechá, ukáže až čas.

Na závěr lékařka Zdenka Klementová shrnula stanovisko přípravného výboru slovy „I přestože jsme na začátku preferovali nemocnici ve vlastnictvi města, pokud by ji mělo vedení nadále cíleně destabilizovat a další 3 roky likvidovat, tak považujeme převod na Krajskou zdravotní za jediné možné řešení.“

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR MÍSTNÍHO REFERENDA

6.11.2019 - Zprávy Transparency International

Litoměřičtí rozhodnou o osudu městské nemocnice. Tento pátek je čeká místní referendum

Již podruhé se o Litoměřickou nemocnici zajímají právníci Transparency.....více viz odkaz

6.11.2019 - Vyjádření místní KDU-ČSL

Litoměřice jsou velmi často a intenzivně prezentovány jako město, v němž má veřejnost díky řadě diskuzních akcí a příležitostí možnost vyjádřit svůj názor či jej dokonce prosadit. Ve společnosti, v níž má demokracie své místo, by tomu tak být rozhodně mělo. Ovšem, aby tomu tak bylo, je nutné splnit jednu z podmínek za niž považujeme informovaného a angažovaného občana.

V závěru tohoto týdne se bude rozhodovat o budoucnosti litoměřické nemocnice. Nemocnice se spádovostí mnohdy přesahující území bývalého okresu, nemocnice jako organizace, jež patří mezi největší zaměstnavatele v Litoměřicích, a hlavně nemocnice, jejíž ekonomika celá léta zůstává v černých číslech. Jsme přesvědčeni, že je tomu tak mimo jiné také díky zřizovatelství města.

Dne 8.11.2019 se koná referendum , které rozhodne, zda nemocnice zůstane městu příp. se jejím zřizovatelem stane veřejnoprávní subjekt či nikoli. MO KDU-ČSL jednoznačně podporuje první alternativu a proto vyzývá své voliče a příznivce, aby se pátečního referenda zúčastnili a doporučuje u referendové otázky zaškrtnout políčko ANO.

Odpovězme tedy v referendu jako občané a ukažme, že nám není jedno, co se v našem městě děje, že se nenecháme opít planými sliby a jsme schopni rozpoznat, kdy jde o dobro a důležitou věc.

Bc. Z.T.Špringlová, předsedkyně MO KDU-ČSL

Jiří Landa, předseda OV KDU-ČSL

6.11.2019 - Vyjádření špičky ODS 

Vážená paní doktorko,

dovolte mi jménem pana předsedy Fialy poděkovat za Váš mail. K záležitosti privatizace litoměřické nemocnice můžeme uvést následující informace, které jsme obdrželi od pana poslance Krejzy.

ODS měla ve svém volebním programu bod s názvem "Nalezneme nemocnici strategického partnera". Záměr uskutečnit otevřené výběrové řízení i pacht zde skutečně byl a oba kroky byly motivovány tehdejší obavou o budoucí hospodaření a personální vyčerpání Nemocnice Litoměřice, a.s. Právě protože se nepodařilo zajistit podporu veřejnosti a lékařů pro otevřenou soutěž, která favorizovala nového majitele Roudnické Podřipské nemocnice (Penta), rozhodlo zastupitelstvo Města Litoměřice a následně rada Města Litoměřice svými usneseními o výhradním jednání o převzetí Nemocnice Litoměřice, a.s. Ústeckým krajem. Na posledním jednáním na nejvyšší úrovni obou samosprávných celků bylo dohodnuto společné memorandum o postupu při převzetí (prodeji akcií Nemocnice Litoměřice, a.s.), které je před podpisem. Referendum s otázkou (velmi zjednodušeně), zda má Město Litoměřice ponechat Nemocnici Litoměřice, a.s  výhradně ve veřejném vlastnictví, se uskuteční rozhodnutím zastupitelstva města dne 8. listopadu 2019.  

Se srdečným pozdravem

Petra Fojtíková

tajemnice předsedy ODS

Výzva. Občanům, Našim pacientům, pacientkám a jejich rodinám z Litoměřic.  
46 ambulantních lékařek a lékařů (praktici, pediatři, specialisté, gynekologové a další) vyzývají k účasti na referendu

Jako lékařky a lékaři soukromých ambulancí, kteří se dennodenně starají o zdraví svých pacientů, bychom touto cestou rádi požádali obyvatele města Litoměřic o účast na historickém referendu o budoucnosti nemocnice a jejím zachování ve veřejnoprávním vlastnictví (obec, kraj, stát).

Každý hlas bude důležitý, protože k platnosti referenda je potřeba účast 35 % oprávněných voličů a voliček, tedy něco kolem 7 tisíc. 

 

Hlasujete za zachování kvalitní a dostupné péče v nemocnici v blízkosti Vašeho domova.  

Výzva.  Občanům Litoměřic.
Starostky a starostové vyzývají občany Litoměřic k účasti na referendu 8.11.2019 10,00-20,00

Jako starostky a starostové okolních obcí, jejichž obyvatelé jsou taktéž závislí na litoměřické nemocnici, ale nemohou se rozhodování účastnit, bychom Vás touto cestou rádi požádali o účast na referendu o budoucnosti nemocnice a jejím zachování ve veřejnoprávním vlastnictví (obec, kraj, stát).

Každý hlas bude důležitý, protože k platnosti referenda je potřeba účast 35 % oprávněných voličů a voliček, tedy něco kolem 7 tisíc.

Hlasujete i za nás, děkujeme.

Lenka Feiklová - Siřejovice, Libor Konvalinka - Ploskovice, Miroslava Vencláková - Libochovany

Ing. Naděžda Štětinová - Keblice, Eva Čtrnáctá - Dolánky nad Ohří, Ing. Dana Stránská - Slatina

Jaroslav Andrle -Chudoslavice, Pavel Foriš - Lkáň, Martina Čechová - Trnovany, Radek Černý - Lovečkovice,

Michal Mačal - Křešice, Ing. Ladislava Rejšková - Libotenice

3.11.2019 - Josef Středula se vyjádřil na sociálních sítích

Jsme Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) na vaší straně a rád bych vás touto cestou jménem svým i ČMKOS podpořil. Zachování zdravotní péče je nesmírně důležitou věcí, ale bez vaší skvělé aktivity to nebude zcela možné. Proto bych vyzval i další občany k tomu, aby váš postoj při referendu podpořili. .

Podporujeme aktivní občany, všechny zaměstnance a odboráře Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková Jana Hnyková Lubomír Francl, kteří bojují proti privatizaci litoměřické nemocnice.

Prodej 100 % akcií nemocnice soukromému subjektu by ohrozilo zachování těch zdravotních oddělení, které nejsou ekonomicky výhodné, ale přesto pro pacienty velmi důležité.

Kauzou se zabývá i Transparency International ČR. Ta upozorňuje na to, že neexistuje důvod pro privatizaci, jelikož nemocnice v současné době prosperuje a hlavním zájemcem v prodeji je skupina Penta.

Lidé v Litoměřicích dokázali vyvolat referendum o budoucnosti nemocnice, které se uskuteční 8. listopadu a může změnit současné rozhodnutí radnice.

Cílem Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je dostupné kvalitní veřejné zdravotnictví, ve kterém budou pracovat dobře ohodnocení zaměstnanci. V kauze litoměřické nemocnice může být tento princip porušen, a proto mají všichni aktivní občané, zaměstnanci a odboráři naši plnou podporu.

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví také podpořili

Stejně jako Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) i Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví stojí za požadavky odborářů a pacientů, kteří bojují proti privatizaci litoměřické nemocnice ✊

Není důvod, aby se prosperující zdravotnické zařízení "předalo" do soukromých rukou a kvůli byznysu byl ohrožen chod nevýdělečných oddělení.

Referendum v Litoměřicích, které vyvolali místní aktivní občané, proběhne tento pátek, a my doufáme, že skončí ve prospěch nemocnice.

Zdraví není zboží‼️

K otázce referenda se nám krátce (ale výstižně) vyjádřil Zdeněk Bárta:

"Poprvé v životě mohu jít k referendu! Byl bych jak to hovado, kdybych nešel a nevyjádřil svůj názor."

Zdeněk Bárta farář v.v.

Zdeněk Bárta je český evangelický farář a bývalý politik, který v letech 2000–2006 zastával úřad senátora v obvodu Litoměřice. Má disentskou minulost. Roku 1977 podepsal jako jeden z prvních Chartu 77, spolupracoval s VONSem. Roku 1989 stál v čele Sametové revoluce na Litoměřicku. Počátkem devadesátých let 1990–1992 byl členem českého parlamentu (ČNR).

26.10. 2019 - návštěva Rychlé roty - Nadace Via opět nezklamala

Nadace Via nám opět pomohla. Blíží se referendum a my, kteří sedíme v zaměstnáních a plníme své denní úkoly máme jeden veliký cíl...dovést občany z Litoměřic k tomuto referendu a zabránit tak privatizaci nemocnice. A s tím nám přijeli pomoci tři pánové Petr, Milan a Štěpán z Rychlé roty. Obrovské díky za náhled, nadhled, filozofii a jasné úkoly.  "Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život."

17.10.2019 - Tisková zpráva petičního výboru

Do České tiskové kanceláře byla odeslána shrnující tisková zpráva, kterou připravil petiční výbor a z kterého mohou vycházet novináři při psaní článků na téma týkající se nemocnice v Litoměřicích. Zde originál, jak s nimi budou nadále média pracovat, je na autorech konkrétních článků.

Příspěvek Ing. Zdeňka Rosola - bývalého starosty města Litoměřice

Neváhám se postavit za petiční výbor nemocnice, zvláště po tom, co jsem viděl a také četl v tisku. Celý tento veřejný prostor s pozemky, budovami, vybavením a personálem, který má regionální význam a dobře funguje, stále se v nemocnici opravuje a vylepšuje se, musí zůstat v majetku města. Je ale evidentní, že vedení města nechce dále nést zodpovědnost za svěřený majetek a zdravotnickou službu a od určité doby se stále pokouší zbavit se této pěkné nemocnice a přilehlého veřejného v prostoru. Neplní předvolební sliby o zachování nemocnice, proto také ztratilo důvěru zaměstnanců špitálu a dalších obyvatel města a okolních obcí. Pokud neprojde složitě vypsané referendum o  zachování nemocnice městu, je nejlepší možností vyjednat podmínky o včlenění nemocnice do Krajské zdravotní a.s. Ústí n.Lab.

ing.Zdeněk Rosol

8.10.2019 - Dopis od PV příspěvkovým a městem dotovaným organizacím

 Dostali jsme se opakovaně k informaci, že Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče města Litoměřice  obeslal ředitele a ředitelky příspěvkových organizací a subjetků pravidleně městem dotovaným s výzvou k přípravě úsporných opatření na rok 2020.  Jako hlavní důvod nutnosti vytváření finančních rezerv je v dokumentu uvedena petice proti převodu vlastnictví Nemocnice Litoměřice a.s. A teprve na druhém místě je jako důvod popsána i předpokládaná stagnace daňových příjmů v rámci rozpočtového určení daní....celý dopis + dopis z města směřovaný příspěvkovým organizacím v odkazu ke stažení.  

Dopis od města

3.10.2019 - Přípravný výbor se domáhá vyhlášení místního referenda v termínu nejbližších voleb soudní cestou

„Nevyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru a vyhlášení referenda v jiném termínu se fakticky rovná zmaření účelu místního referenda. Protože je všeobecně známou skutečností,  že konání místního referenda mimo termín voleb je ve městě velikosti Litoměřic pouhou (nákladnou) formalitou bez šance na účast v hlasování nutnou k platnosti a závaznosti referenda. Proto byl Krajskému soudu  zaslán návrh, aby svým rozhodnutím nahradil vyhlášení referenda k nemocnici, který litoměřičtí zastupitelé hlasováním neschválili“ sděluje členka přípravného výboru Alena Rožcová, která ještě doplňuje.............více v odkazu

17.9.2019 - Článek do radničního zpravodaje

Využili jsme prostor, který Radniční zpravodaj nabízí na svých stránkách, pro příspěvky občanů týkající se aktuálního dění ve městě a napsali článek a ten odeslali do redakce. Budeme rádi, když nám zpravodaj věnuje trochu místa. Klikněte na odkaz a čtěte i zde..........  

16.9.2019 - Vyrozumění z usnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 12.9.2019

Zastupitelstvo města Litoměřice rozhodlo v souladu s ut. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu tak, že místní referendum dle návrhu přípravného výboru nevyhlásilo. 

13.9.2019 - Vyjádření PV

Petiční výbor nyní konzultuje nově vzniklé právní otázky vzešlé z rozhodnutí vedení města v souvislosti se včerejším zasedáním zastupitelstva. Do uzavření právních konzultací pak nebude podnikat žádné další kroky a ani se veřejně vyjadřovat.

12.9.2019 - Zastupitelstvo

Dne 12.9. proběhlo dlouho očekáváné zastupitelstvo, na které jsme šli celkem dobře naladěni. Z předchozích jednání jsme totiž byli přesvědčeni, že jsme našli společný průsečík (i když pro nás pouze lepší varianta z těch špatných).

Vysvětlili jsme důvody k námi navrhovanému termínu konání referenda s prvními řádnými volbami a znění otázky jsme podpisem více než 5000 obyvatel považovali (a právníky byli i ubezpečeni) za bezvadné.

Ovšem radní to vidí jinak.....otázku položili svou a termín vyhlásili taktéž jiný než navrhovaný...nelze to nazvat jinak než ukradené referendum.

Přitom měli možnost ještě jednu. Pan Mgr. Petr Panaš přednesl návrh, který kdyby byl včera zařazen a odhlasován, byl by zárukou, že radnice bude postupovat, jakoby proběhlo platné a závazné referendum...k tomu ovšem nedošlo.

12.9. 2019 - Stanovisko Petičního výboru k referendu

11.9.2019 - Reakce PV na jednání se zástupci Rady města po analýze stanoviska právníků Transparency International

V pondělí 9.9.2019 Petiční výbor absolvoval schůzku se zástupci Rady města a s pí. Bc. Skokovou, kde jsme byli informováni o dalších krocích města k plánovanému referendu. Některé nejasnosti jsme si nechali vyložit právníky.

   Byli jsme opět ústně ubezpečeni, že jediným partnerem k jednání je KZ. Což je v souladu s referendovou otázkou a jednání vítáme.

   Pí Bc. Skokovou (vedoucí odboru právního úseku kanceláře starosty a tajemníka) jsme byli všichni účastníci informováni o tom, že od podání do uskutečněného referenda jsou dle zákona blokována jednání a rozhodování o nemocnici. S tímto jsme oslovili právníky, kteří jsou znalí zákona č 22/2004 Sb., o místním referendu a byli jsme ubezpečeni, že pokud se jedná v souladu se zněním otázky (veřejnoprávní subjekt) lze jednat i rozhodovat (např. prodat). Její informace byla tudíž mylná.                       

 Referendum v termínu na podzim 2020 je pro radní nepřípustné a musí proběhnout co nejdříve (padl termín listopad 2019). Na termínu navrženém nadále trváme. 

 Otázka v referendu je prý pro občany nesrozumitelná, a proto město vyhlásí referendum s vlastní otázkou v časnějším termínu. Na otázce položené v návrhu nadále trváme.


Pokud dojde k vyhlášení referenda v jiný než navrhovaný termín s jinou otázkou referendum budeme považovat za ukradené. (viz Kuchařka místního referenda)

   Také jsme byli právníky informováni, že v případě schody s navrženou otázkou zastupitelstvo obce může o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu rozhodnout bez vyhlášení místního referenda. Pro nás nejdůležitější bod...pokud radní opravdu deklarují jediného partnera pro jednání, a to Krajskou zdravotní, která splňuje předloženou otázku není referendum nutné. Je pouze nutné to dle zákona č.22/2004 Sb. § 13 odst.3) odhlasovat.            Stanovisko Transparency International

9.9.2019 - zápis z jednání se zástupci Rady města

Dnes se zástupci Petičního výboru sešli se zástupci Rady města, zápis k přečtení zde.

Komentář

           Byli jsme opakovaně nařčeni z vnášení neklidu mezi občany města, což považujeme za nepatřičné. Naše seskupení vzniklo na základě nesouhlasu s usnesením Rady města v březnu 2019 o záměru prodeje nemocnice. Na toto máme jako občané demokratického státu právo, které jsme využili. Zpětná vazba a diskuze je základem dobře fungující společnosti. Nic víc, nic míň.

            Od začátku a v celém průběhu této nastalé situace jsme v názoru konzistentní. Prioritou vždy bylo a bude ponechání nemocnice ve vlastnictví města, sekundární možností spojení s Krajskou zdravotní. Co se ale stále mění, jsou důvody města ke zbavení se nemocnice, a to nejprve finanční potíže, poté personální situace a nakonec nemožnost výhledových investic.

Inzerát: "Pro nemocnice se hledá filantrop, srdcař, blázen nebo vše dohromady".

4.9.2019 - setkání veřejnosti a zaměstnanců nemocnice s ministrem zdravotnictví

Vzhledem ke zrušené diskuzi občanů se zástupci města se opět petiční výbor ujal zprostředkování informací z dění okolo změny provozovatele nemocnice... pozvání na setkání přijal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a nakonec se dostavili i představitelé Rady města. Všem, kdo vystoupili, včetně aktivních diskutujících občanů, děkujeme.

Omlouváme se čtenářům za malinké zdržení při psaní textů, máme opravdu mnoho povinností ve svém zaměstnání, a proto nám trvá tvoření článků déle....

Jak bylo venku a jak uvnitř? Zde k nahlédnutí.

Odpovědˇ na často kladenou otázku: "Tak kolik lékařů nesouhlasí s prodejem nemocnice?".

3.9.2019 - lékaři nemocnice dali najevo svůj postoj

Dnes v dopoledních hodinách byl ve vestibulu nemocnice a před nemocnicí neobvyklý ruch. Ke společnému vyjádření nesouhlasu se záměrem radnice prodat nemocnici soukromému vlastníkovi se sešlo kolem šesti desítek lékařů. Vyfotili se a opět se rychle vrátili ke své každodenní práci, k péči o nemocné.  Tímto postojem dali jasně a veřejně najevo svůj názor. Děkujeme za něj.

Tisková zpráva....

2.9.2019 - Opravený návrh na konání místního referenda přijat!!!

"Ve smyslu ust. § 12 odst. 1 zákona o místním referendu Vás tímto vyrozumíváme, že jsme v opraveném návrhu neshledali nedostatky, které by bránily jeho postoupení Radě města Litoměřice, která jej předloží k projednání zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání."

Vyrozumění k opravenému návrhu...

26.8.2019 -  Dotaz na řešení personální krize - ing.Lončák

Dnes byl odeslán dopis výkonnému řediteli nemocnice....

26.8.2019 - Opravený návrh na referendum odevzdán...

V předepsané lhůtě jsme nejen opravili formální chyby, kterých jsme se bohužel v textu dopustili, ale i doplnili vyžádané informace, které zákon o referendu nijak nevyžaduje a které dle právníků ani vědět jako běžní občané nemůžeme a není vůbec běžné je ze strany města požadovat......

16.6.2019 - Personální krize očima atestovaného lékaře čtyřicátníka...

Sledujte - nové v Dokumentech, Dopisech a úvahách, Napsali o nás

Vzhledem k dalším aktivitám, které se nyní dějí kolem prodeje akcií nemocnice, je spoustu nového... Vyjádření místních aktivních lidí i lidí z daleka, ale dobře informovaných o naší situaci i situaci jinde a podporujících snahu o zachování nemocnice v rukou státu. Čtěte, ať máte čerstvé info...

2.8.2019 - Vaše hlasy k Návrhu na konání referenda byly dnes odevzdány na MěÚ

Dnes zmocněnkyně paní Alena Rožcová a zástupce přípravného výboru pan Martin Bukvář oficiálně odevzdali archy s podpisy pod 

Návrh na konání místního referenda, na které jsme po kontrole platnosti nasbírali celkem 5 473 Vašich podpisů. Za všechny Vaše podporující hlasy DĚKUJEME. Nyní budeme čekat, jak zastupitelé města rozhodnou. Více o důvodech, nejvhodnějším datu konání se dočtete v odkazu Referendum....

1.8.2019 - Článek v Transparency International

Litoměřická radnice chce prodat prosperující nemocnici. Rozhodnutí budí značné rozpaky a přináší řadu otázek. TI žádá radnici o vysvětlení.

26.6.2019 - proběhla  čtyřhodinová schůzka se zástupci Transparency International a Forum 50%

Dlouze byly diskutovány různé právní otázky referenda, jeho formulace i načasování. Konání referenda v běžný den mimo období voleb má dle statistik skutečně ve výsledku minimální šanci na úspěch pro velkou pravděpodobnost malé volební účasti i přes pro veřejnost tak výbušné téma, jako je nemocnice. Probralo se i pozadí prodeje nemocnice v souvislosti s celkovou situací ve zdravotnictví.

18.6.2019 návštěva Senátu ČR

Dnešní jednání v Senátu zcela potvrdilo pravdivost našich argumentů!!!!
Z více stran jsme slyšeli doporučení nenásledovat příkladu ostatních nemocnic a ROZHODNĚ NEPŘIPUSTIT PRODEJ naší nemocnice. Podporu nám vyjádřil i senátor a jeden z kandidátů na prezidenta pan Pavel Fischer, který přislíbil i svou osobní účast na některém z jednání. Veřejného slyšení petice za záchranu a obnovu malých nemocnic se zúčastnili mimo jiné následující osobnosti, jejichž odpovědi zcela popírají argumenty členů Rady pro prodej nemocnice :
-    generální ředitel VZP ing. Zdeněk Kabátek na náš přímý dotaz POPŘEL, že by naše nemocnice měla HORŠÍ VYJEDNÁVACÍ POZICI než nemocnice vlastněná silným hráčem jako je například Penta
-    spolu se zástupci ostatních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví potvrdili, že Nemocnice Litoměřice a.s. jako městská nemocnice má STEJNÝ PŘÍSTUP K DOTAČNÍIM  TITULŮM jako nemocnice vlastněné kýmkoliv jiným
-    a co je hlavní, jednatelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková opět na přímý dotaz potvrdila, že ŽÁDNOU ZVLÁŠTNÍ STRATEGII K ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍ KRIZE NEMÁ, že kvůli nedostatku personálu nemůže dostát ani již podepsaným smlouvám, a že VŠE JE OTÁZKOU KVALITY MANAGEMENTU
-    opět z více úst bylo upozorněno na NEVYMAHATELNOST SMLUV O ZACHOVÁNÍ PÉČE jakýmkoliv soukromým provozovatelem 
-    a že v POLITICKÉ MATEMATICE PRODEJ JEDNÉ AKCIE ROVNÁ SE PRODEJ VŠEHO 
Pro nás to tedy znamená pořád téměř to samé, co říkáme od začátku. 
PRODEJ NEMOCNICE JE JEN ZBAVENÍM SE ODPOVĚDNOSTI, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ  ŘEŠENÍM.

18.6.2019 - Senát ČR

Zástupci petičního výboru se zítra zúčastní v Senátu České republiky veřejného slyšení k petici za záchranu a obnovu provozu nemocnice Sušice a dalších malých nemocnic.

13.6.2019 veřejné zasedání zastupitelstva města

Dne 13.6. od 16.hod. proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města, jehož hlavním tématem byla situace kolem nemocnice. V diskuzi kromě členů petičního výboru a současně zaměstnanců nemocnice paní Rožcové, pana Jánošíka, prim. Miloty a Nerandžiče vystoupila i předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče paní Žitníková, poslanec pan Schiller, bývalý starosta pan Rosol, bývalý člen zastupitelstva pan Hamele a náměstek hejtmana pro zdravotnictví pan Rybák. Všichni se shodli v tom, že prodej jakéhokoliv podílu akcií nemocnice se fakticky ve výsledku rovná prodeji celé nemocnice a že neexistuje žádný dostatečně pádný důvod k prodeji nezadluženého a na nemocnici velmi dobře fungujícího provozu. Bylo zdůrazněno, že zastupitelé a radní jsou volenými zástupci občanů a neměli by jednat proti takto jasně vyjádřené vůli tak velkého počtu svých spoluobčanů. 
Celá diskuze byla ukončena hlasováním o návrhu na zastavení veškerých kroků vedoucích k jakékoli formě převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoli jiný právní subjekt... (hlasování: 12 opozičních zastupitelů+starosta města:12 zastupitelů se zdrželo a 1 hlasoval proti) 13:13 - návrh nebyl přijat.

11.6.2019 setkání s lidmi u kulturního domu a s Radou města

 V  úterý bylo opravdu napilno. Ve stejnou chvilku jsme museli být na dvou místech najednou. Pozvali jsme občany, kteří si s námi chtěli popovídat ke kulturnímu domu, a také jsme se náš popud setkali s Radou města. Museli jsme se bohužel rozdělit, ale to nevadí, protože naše názory jsou stále stejné! Ke kulturnímu domu přišlo několik desítek občanů, spíše než pro informace nás přišli podpořit a setkání s nimi si velice vážíme. Nálada byla velmi příjemná. Mohli se podepisovat jak pod petici, tak pod návrh na referendum (to stále běží minimálně do deklarovaného data 30.6.2019!). Druhá část petičního výboru se u starosty dověděla o novém směřování strategie prodeje akcií nemocnice ze 100% na tzv. navýšení kapitálu vstupem menšinového podílníka. Pro nás ovšem žádná změna, stále trváme na 100% akcií v majetku města.

10.6.2019 - setkání zástupců vedení města a nemocnice se zaměstnanci

Dnes se také od 15,00 hodin konalo v jídelně zaměstanců v pořadí druhé z několika plánovaných setkání zaměstnanců s vedením nemocnice (Ing. Lončák, MUDr. Pršala) a města (Mgr. Chlupáč, Mgr. Krejza a v průběhu pan Wünsch). Účast z řad zaměstnanců byla veliká, všichni, kteří měli zájem i z oborů původně nepozvaných, se dostavili k debatě. Příspěvků bylo mnoho, zaznívala hlavně kritika na vedení nemocnice z důvodu prodeje 100% akcií, propadlých akreditací, personální politiky. Z úst starosty v průběhu diskuse padla zásadní informace, kdy variantu prodeje 100% akcií označil za "mrtvou". Co tedy bude dál? Nezodpovězených otázek nadále visí ve vzduchu mnoho. Přijďte si tedy poslechnout naše zastupitele a zeptat se jich na příští zasedání zastupitelstva 13.6.2019 v  16,00 hodin.

10.6.2019 - setkání opozičních zastupitelů se zástupci petičního výboru

Dnes 10.6.2019 jsme se v odpoledních hodinách setkali se zástupci opozičních stran (ANO, Zelení a Piráti, KSČM - komunisté se z časových důvodů bohužel nakonec nemohli dostavit). Přítomným zastupitelům jsme podali informace k ekonomické situaci nemocnice a následně jsme diskutovali o našich postojích k otázce prodeje nemocnice, personální politice, a samozřejmě i k petici a referendu. Jsme velmi rádi za ochotu se s námi setkat a za podporu, kterou nám alespoň tato část zastupitelů města deklaruje.

7.6.2019 - dopis zastupitelům města

V dopise najdete odůvodnění rozhodnutí petičního výboru nepodpořit radnicí plánované vyhlášení místního referenda proti prodeji litoměřické nemocnice na začátek září a prosazení jeho konání až při nejbližších volbách. A také náš postoj, který chceme prosazovat na jednání zastupitelstva 13.6.2019, který by měl vést k okamžitému zastavení zahájeného procesu prodeje nemocnice a ke schválení trvalého závazku zachování nemocnice výhradně ve veřejnoprávním vlastictví.

O fenoménu ukradeného referenda si můžete přečíst v odkazu  kuchařka místního referenda.

5.6.2019 - První setkání vedení nemocnice, radnice a zaměstnantců

Přítomní za město: starosta, 1.místostarosta, 2.místostarosta

                za management nemocnice: předseda představenstva nemocnice, člen představensva - ředitel pro zdravotní péči a ředitel pro    ekonomiku a provoz, manažer pro lékařské operační obory a mamažer pro lékařské neoperační  obory                                                               

                za dozorčí radu:  předseda + jeden člen dozorčí rady

                za pozvaná oddělení: primář odborných ambulancí, vrchní sestra odborných ambulancí, vrchní porodní asistentka

Tito tři zástupci přišli sdělit, že personál spadající pod pozvaná oddělení svou nepřítomností dávají najevo svůj nesouhlas s formou setkávání se zaměstnanci po částech a rádi by jedno společné.

Diskuze proběhla a  my tyto tři zástupce z řad zaměstnanců oslovíme, zda budou ochotni přispět svým komentářem na naše stránky.

4.6.2019 - Odpověď na dopis starosty Ladislava Chlupáče

Dne 27.5.2017 byla doručena zmocněnkyni přípravného výboru k návhu na vyvolání referenda žádost o předložení otázky místního referenda i včetně podpisových archů, a to nejpozději do 7.6.2019. Sběr byl ale původně plánován do 30.6.2019, s cílem umožnit, co největšímu počtu občanů možnost vyjádřit se k našemu návrhu. .....

  • množství podpisů se již pomalu blíží k 6.000
  • TOP priorit zdravého města Litoměřic zvítězilo téma nemocnice
  • nelze se nakonec obejít bez referenda?
  • voláme po diskuzi s občany v co nejbližším možném termínu, nejlépe v již deklarovaném 11.6.2019 ............    

3.6.2019 - Odmítnutí navrhované formy setkání Valné hromady, dozorčí rady, vedení nemocnice a zaměstnanců nemocnice 

Po žádosti odborové organizace na konání informativního setkání zaměstnanců s vedením nemocnice se do rukou zaměstnanců dostala pozvánka na uskutečnění tohoto setkání. Bohužel podoba těchto schůzek, po menších skupinkách a v předem stanoveném termínu, není zárukou podání jednotné a ucelené informace všem zaměstnancům nemocnice současně, a proto se vůči ní ohrazujeme. 

Komentář ke článku „Biju se za nemocnici i přes nenávist, kterou to přináší“

V příloze Litoměřického deníku 29.5.2019 byl zveřejněn rozhovor s Karlem Krejzou o situaci ve společnosti, kterou vyvolal prodej 100% akcií nemocnice. V odkazu reakce petičního výboru na tento článek.

Dne 29.5.2019 v odpoledních hodinách proběhla hodinová schůzka zástupců petičního výboru s ministrem zdravotnictví Vojtěchem Adamen. Přístup pana ministra byl velmi vstřícný, se zájmem se seznámil s našimi argumenty. Přislíbil provedení analýzy dané situace ze strany ministerstva a také návštěvu nemocnice při vhodné příležitosti a navíc účast na veřejném projednávání záměru prodeje 100% akcií Nemocnice Litoměřice

Tiskové prohlášení petičního výboru

Na Městský úřad, k rukám zastupitelů, radních a taktéž do nemocnice členům dozorčí rady, jsme doručili Tiskové prohlášení petičního výboru. V dokumentu je popsán současný stav nemocnice, cíle petičního výboru, komentář k informovanosti občanů a zaměstnanců nemocnice a možné kroky k zajištění stability a budnoucnosti nemocnice. Celé prohlášení můžete nalézt v sekci dokumenty.

Žádost o sál Kulturního centra Litoměřice na 11.6.2019

Taktéž jsme  29.5.2019 požádali Město o bezplatnou výpůjčku a užívání velkého sálu Kulturního centra z důvodu pořádání Veřejného projednání záměru prodeje 100% akcií nemocnice na 11.6.2019 od 17.30h. Na tuto akci tímto listem zveme všechny členy Rady a Zastupitelstva města.

květen 2019   Kopie komentáře paní Stárkové z FB   

Vážení diskutující z Litoměřicka, dovolte mi pár poznámek k problému provozu nemocnic soukromníkem. Jsem ze Sušice, nyní radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje (ČSSD) a zároveň sušická zastupitelka. V Sušici byla do roku 2015 fungující nemocnice. Město, pod vedením ODS, ale nemocnici finančně podporovat nechtělo, schopný ředitel proto odešel a ODS si dosadila neschopného. Ten do nemocnice nedokázal přivést personál, a tak v r. 2015 Sušice nabídla nemocnici do pronájmu na 25 let. Zájemci byli 4: Penta, Nemos, Agel a Plzeňský kraj. Soukromníci slibovali hory doly, kraj realitu. Proto pravicové vedení města vybralo Nemos. Nemos zlikvidoval během 2 let 3 lůžková oddělení (chirurgii, dětské, gynekologii) a prodal své podíly Pentě. Penta zavedla plastickou chirurgii pro 99,9% zahraničních klientů (vše se platí) a z původní péče nevrátila nic. A řekla městu, že z toho bude LDN+ambulance jen před den. Na nonstop chirurgickou ambulanci město Pentě platí 5 mil. ročně (!), jinak by péče nebyla!!! Smlouvy z roku 2015 šetří policie, ale kdo si co na kom vezme? Proti Pentě od počátku roku 2018: Petice, demonstrace, stránka FB- vše za záchranu nemocnice. Prosinec 2018: Penta nemocnici nechce, jedná s Plzeňským krajem o převzetí nemocnice. Kraj nechce převzít “zajíce v pytli” a policií prověřované smlouvy z roku 2015. Nabízí pomoc městu tehdy, až nemocnici bude zase provozovat, jako tomu bylo do r. 2015. Penta chce skončit 30.6., město v těchto dnech zvolilo 2 jednatele a založilo nové s.r.o. Sušická nemocnice. Za mésto je pověřen úplný nováček, neuvolněný radní za Piráty (jeden z jednatelů), starosta (ODS) a místostarosta (ANO) stojí v pozadí a čekají, jak to dopadne. Starosta (zvolen 4. volební období) už postavil bazén, nyní připravuje novou sportovní halu .... nemocnice ho netrápí. Já pomáhám skupině zachránců nemocnice. (Piráti a opoziční zastupitelé...) Co tomu ŕíkáte?

Milena Stárková - členka rady pro oblast zdravotnictví plzeňského kraje

8.5.2019 Reakce na 10 odpovědí na webových stránkách města.

Na webových stránkách města se 8.5.2019 objevil text Nerozumíme, proč......zaměstnanci nemocnice se anonymně ptají města. Tento text obsahuje "imaginární otázky anonymních zaměstnanců". Komentář petičního výboru k tomuto dokumentu lze nalézt zde....